Arkeologlar Derneği

1 of
Önceki Sonraki

İlan Detayları

  • İlan ID: 3889

  • Eklenme Tarihi: 4 Kasım 2017

  • Görüntüleme: 169

Açıklama

1971 Türkiye Arkeologlar Derneği ismiyle kurulan dernek, 12 Mart müdahalesi ile kapatılmıştır.1975 Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği tekrar kurulmuştur. Derneğin ilk kurucuları arasında Turgut BATUR, Yiğit SAYILGAN, Aykut ÖZET, Çetin ANLAĞAN, Nadir AVCI, Çelik TOPÇU, Sabri AYDAL, Asuman ÖVER, Sevindik DİLCİMEN ve Fikret TEK yer almaktaydı.Atatürk?ün Türk Tarih Kurumunu kurduğu 1935 yılında, Alacahöyük, Ahlatlıbel, Eti Yokuşu Alişar ve Trakya Tümülüsleri arkeolojik kazılarını bizzat başlattığı yıllardaki çizgisini yakalayabilmek, Atatürk?ün izinden ilerleyebilmek, Anadolu?nun kültür mozaiğinin araştırılması ve bu konularda sonsuz özveri ile çalışan arkeologların sosyal-ekonomik ve demokratik haklarını elde etmede sağlam durabilmek gibi önemli amaçları hedefleyerek girişimlerde bulunmuştur.1978 2 gün süren Türkiye Arkeolojisi ve Arkeologların Sorunları? adlı panel düzenlemiştir. 12 Eylül 1980 yılına kadar çalışmalarına hızla devam eden dernek diğer meslek kuruluşları ile birlikte bir askeri darbe sonucunda kapatılmıştır. Bu kapanıştan 12 yıl sonra tekrar açılmıştır. 1992 Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği olarak tekrar açılmıştır.Bu yeni isimli derneğin kurucuları arasında; Prof.Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, İnci BAYBURTLUOĞLU, Emine AYNUR, Çelik TOPÇU, Mehmet SÖYLEMEZ, Müberra GÜNEL, Özgür ÇAVGA, Akif TARLAN, Fikri KULAKOĞLU ve Fulya SÖNMEZ yer almaktaydı.İstanbul?da ?Girişimci Arkeologlar ? adı ile anılan bir grup oluşturulmuş ve bu grup arkeologların odalaşması konusunda birçok girişimde bulunmuştur. En önemli girişim ise 29.1.1992 (09/92?43) sayılı dilekçe ile Mimarlar Odasına başvurulmuş olmasıdır.1994 yılının şubat ayında genel merkez iletişim bültenleri çıkarılmaya başlanmıştır. İletişim bültenlerinden daha sonra dernek; ?İDOL? adı verilen dergiyi çıkarmaya başlamıştır. 3 ayda bir çıkarılan derginin basımına halen devam edilmektedir. 1994 Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi açılmıştır.İstanbul Şubesi birçok girişimde ve zorlu projelerde etkin olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmıştır. Çalışmalar Ankara Genel Merkez ile birlikte yürütülmüştür.1995 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi?nin ?Ankara Kent Simgesi? Güneş Kursunun değiştirilmesi tartışmaları çerçevesinde Ankara Çağdaş yaşamı Destekleme Platformu?nda toplanan 10 dernek ile birlikte başlatılan imza kampanyasına katılınmış ve derneğin görüşlerini içeren bir yazı ise Melih Gökçek?e iletilmiştir.Arkeologların ek göstergelerinin yükseltilmesi için Kültür Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının yetkilileriyle görüşülmüş olup her iki bakanlıktan olumsuz yanıtlar gelmiştir. Bu durum yargı yolunu açmıştır.Kültür Bakanlığı?na bağlı merkez ve taşra kuruluşlarında müze araştırmacısı olarak çalışan arkeologların teknik hizmetler sınıfı kadrosuna geçirilmeleri konusunda çeşitli çözüm yolları aranmıştır.1981 yılında Kültür Bakanlığı kullanımına tahsis edilen ve Kültür Bakanlığı?nın uzun vadeli projeler kapsamına alınan Eski Darphane yapılar topluluğunun 1995 yılında ani bir kararla ?İstanbul Müzesi? kurulması amacı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfına 49 yıllığına kiralanması konusu Derneğin İstanbul Şubesi?nin uzun yıllar mahkemelik olduğu bir konu olmuştur. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak Genel Merkez ve İstanbul Şubesinden oluşan bir heyet ile Cumhurbaşkanıyla da görüşülmüştür. Açılan davalar sonucu olumlu olmuştur.Çemberlitaş Katlı Otopark konusu, Tarihi Yarım Ada?nın sit alanı olması konusunu gündeme getirmiş ve bu konuda genel merkez ile birlikte Emine Aynur, Ahmet Tırpan, Şeniz Atik, Remzi Yağcı, Tamay Tekçam, Nalân Akyürek Vardar, Sadreddin Atukveren tarafından hazırlanan metin, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin SÖZEN, Kültür Bakanı, Fikri SAĞLAR ve Eminönü Başkanı Belediye Başkanı Ahmet Naci GÖRÜR?ün de olduğu kişi ve mercilere yazı yazılmış, TBMM ile görüşülmüştür. Açılan dava sonucunda 1995 yılında otopark ruhsatı iptali kararı alınmıştır. Otopark yapımı iptal edilmiştir. ?SİT alanı ilan edilen Tarihi Yarımada?nın geçiş yapılanma koşullarının belirlenmesi konusunda bir rapor hazırlanarak İstanbul 1 nolu KKTV? YE sunulmuş ve kurulu tarafından onaylanmış ve ilke kararları ile yürürlüğe konmuştur.1996 Habitat II çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılınmış tır. Bu kapsamda İstanbul?un tarihi kimliğinin, göç baskısını ve plansız kentleşme ile geleceğin kaygısını taşıyan bir mültivizyon programı hazırlanmıştır.Yine Habitat II kapsamı içinde ?Geçmişten Geleceğe İstanbul ? başlıklı bir dia gösterisi sunulmuştur.Troya Barış parkı için imza kampanyası başlatılmıştır. Toplam 20.065 imza toplanmış ve 7.11.1996?da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.2005 Genel Kurul Kararı ile Derneğin adı; Arkeologlar Derneği olarak değiştirilmiştir.2006 Arkeologlar Derneği Mersin Şubesi kuruluşmuş.Doç. Dr. Emel ERTEN?in ve Tuna AKÇAY?ın çabalarıyla, olup yönetim kurunda; Tuna AKÇAY, Otsukarcı ÖZGEN, Serap GÖRE, Esma KAPUKAYA, Doç.Dr. Emel ERTEN yer almaktadır.Şube, Mersin ve çevresindeki eski eserlere olan duyarlığı arttırmada birçok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Özellikler Mersin ve çevresindeki kaçakçılık faaliyetlerinin yol açtığı tahribatlar üzerinde durulmaktadır.2006?2007 Olba Antik Kenti?nde tespit edilen kaçakçılık faaliyetleri hakkında gerekli önlemlerin alınması konusunda gerekli merciler haberdar edilmiştir. Silifke Müzesi?nde arkeoloji konferansları verilmiştir.2006?2007 Mersin ve ilçelerdeki bazı okullarda arkeoloji ile ilgili eğitici seminer çalışmaları yürütülmektedir.2006?2007 Silifke?nin en eski gazetesi olan Silifke Gazetesi ve internette yayınlanan arkeoidea dergisi (www.arkeoloji.web.tr) , düzenli olarak şubenin hazırladığı köşe yazılarını yayınlamaktadır.2006?2007 Mersin?deki korumacılık ve sorunları ile ilgili çalışmaların gündeme getirilmesi ve ayrıntılı olarak incelenmesi için Silifke pilot bölge seçilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak bir proje hazırlama kararı alınmıştır. Projeye maddi destek sağlamak için AB destekleme fonu kapsamındaki Gençlik Koruma Fonuna başvurma kararı alınmıştır. Bu konu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.2007 Genel Kurul Kararı ile Derneğin Adının ; Türkiye Arkeologlar Derneği olarak değiştirilmesi için karar alınmıştır. Değişiklik için İçişleri Bakanlığından onay beklenmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler :

Yorumlar

Yorum Yap

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Başarı! Yorumun için teşekkürler. Yanıtınız için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz.